Публічний договір (оферта) про надання послуг

1. Загальні положення.

1.1. «ФОП Нечепуренко Дмитро Анатолійович», що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію , іменований надалі “Виконавець”, пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі, що надалі іменується “Замовник”, обслуговування в мережі Інтернет (далі Послуги). Цей договір оферти є публічним, і згідно ст. ст.. 633, 641 і гл.63 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого у відповідності з п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України вважається акцептом даної Оферти (далі Договора) Замовником та Виконавцем.

1.2. Здійснюючи оплату послуг Виконавця, передбачених цим договором та зазначених на сайті https://cloudhosting.com.ua/, Замовник висловлює повне і безумовне прийняття всіх умов цього договору, відповідно до положень статті 642 Цивільного кодексу України (акцепт оферти).

1.3. Приймаючи умови Договіру Замовник підтверджує, що цілком і беззастережно згоден з тим, що він:

а. В тому випадку, якщо являється фізичною особою дає згоду на отримання та обробку Винонавцем персональних даних Замовника з ціллю виконання умов даного Договора. Дозвіл на обробку та збереження персональних даних діє на весь строк дїї Договора, і далі - протягом семи років після закінчення терміну діі цього Договора. Датою закінчення дії Договора вважається день закінчення останньої замовленої та оплаченої Замовником послуги.

б. Видалення та знищення персональних даних Замовника провадиться за письмовою (бумажною) заявою Замовника та слугує підставою для розірвання даного Договора. У цьому випадку Договір вважається розірваний з дати відповідного повідомлення Виконавця Замовнику.

в. Крім того, укладанням Договора Замовник підтверджує, що він повідомлений даним Договором про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних ” і згоден з там, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов даного Договора, можливості проведення розрахунків, отримання документів, реєстрації доменних імен, тощо. Також Замовник дає свою згоду на публікацію своїх персональних даних у відповідних сервісах мережі Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець, без додаткового повідомлення Замовника, має право передавати персональні дані (як в знеособленому, так і в відкритому вигляді), або надавати доступ до персональних даних Замовника іншим субʼєктам ринку виключно з ціллю виконання умов даного Договора (реєстрація доменного імені, надання послуги хостингу, та інше, передбачене даним Договором).

г. Також, укладанням даного Договора Замовник підтверджує, що йому, як суб’єкту персональних даних відомий та зрозумілий зміст Закону України “Про захист персональних даних”.

д. Замовник зобовʼязується обробляти персональні дані клієнта строго у відповідності із Законом України “Про захист персональних даних”.

2. Терміни і визначення, що використовуються в цьому Договорі.

Акаунт — сукупність прав користувача по відношенню до розрахованої на багато користувачів системи, що утворюється після реєстрації у вигляді «облікового запису» на веб-сервері-сервері Виконавця. Визначається наявністю власного імені (Логіна) і Пароля і домашнього каталога.

E-mail – електронна пошта.

Веб-сайт — електронне представництво Замовника в мережі Інтернет, інформаційно-інтерактівній ресурс.

DNS-сервери — сервери доменних імен, що містять конфігураційні файли зареєстрованого домена.

Кабінет клієнта – особистий аккаунт Замовника, в якому він має можливість керувати послугами, робити замовлення, здійснювати платежі й таке інше. Кабінет клієнта знаходиться на сайті Виконавця https://cloudhosting.com.ua/

Логін — унікальний для веб-сервера Виконавця набір букв та цифр, який у поєднанні з Паролем слугує ідентифікатором Замовника.

Пароль — набір букв і цифр, який у поєднанні з Логіном, слугує ідентифікатором Замовника.

Спам — масове розсилання листів з інформацією рекламного, комерційного або агітаційного характеру іншим користувачам Інтернету без їх згоди, використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і таке інше) як контакти для здійснення будь-якої з перелічених дій, незалежно від того, з якої частини Інтернету були здійснені ці дії.

Хостинг – розміщення веб-сайту і електронної пошти Замовника на сервері Виконавця.

3. Предмет Договору

3.1. За даною угодою Виконавець зобовʼязується надавати Замовнику такі послуги:
- відкриття аккаунта (з наданням унікального логіна і пароля, що дозволяють йому розміщувати інформацію на устаткуванні Виконавця);
- виділення Замовнику дискового простору на устаткуванні Виконавця відповідно до обраного та сплаченого тарифного плану для розміщення Веб-сайту Замовника і зберігання на вказаному просторі інформації Замовника протягом термінів, встановлених цим Договором;
- підтримку первинного і вторинного сервера імен DNS для використовуваних доменів;
- можливість використання всіх доступних програм і функцій відповідно до вибраного і сплаченого тарифного плану;
- первинне налаштування програмного забезпечення, технічна підтримка та консультації електронною поштою та у розділі технічної підтримки на сайті Виконавця https://cloudhosting.com.ua/;
- інші послуги, описані на сайті Виконавця https://cloudhosting.com.ua/

3.2. Розмір і технічні характеристики хостинг-аккаунту для розміщення Веб-сайту Замовника, а також вартість послуг за даною угодою визначаються тарифним планом, обраним Замовником згідно інформації, яка надана на сайті Виконавця.

4. Права та обовʼязки сторін

4.1. Виконавець забов’язаний:

4.1.1. Надавати послуги, вказані в п.1 цього Договору, належним чином і в строк відповідно до умов цього Договору і в рамках обраного і сплаченого Замовником тарифного плану та інших послуг, що надаються Виконавцем.

4.1.2. Забезпечувати постійне цілодобове підключення устаткування, використовуваного для розміщення і обслуговування Веб-сайту Замовника до мережі Інтернет за винятком періодів, необхідних для проведення технічних робіт.

4.1.3. Сповіщати Замовника про зміни тарифів на Послуги, умов обслуговування і методів оплати, а також інших умов цього Договору не менше, ніж за 10 робочих днів, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Виконавця https://cloudhosting.com.ua/ та повідомляючи Замовника за його Е-mail адресою.

4.2. Замовник забов’язаний:

4.2.1. Своєчасно сплачувати за послуги Виконавця згідно з обраним тарифним планом і на умовах цього Договору.

4.2.2. Дотримуватись правил надання послуг(п.12 Договору).

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Тимчасово призупинити послугу у разі:

а. Неотримання оплати за послугу, що надається;

б. У випадку порушення Замовником правил хостинга (п.12 Договору)

в. у випадку порушення, якщо матеріали, розміщені на сайті (домені) Замовника порушують авторські права

г. при виявленні DOS або DDOS атаки на: веб-сайт, IP адресу, домен, сервер Замовника.

4.3.2. У випадку перевищення веб-сайтом Замовника норм навантаження на сервер та інші ресурси Виконавець має право запропонувати Замовнику перехід на інший тарифний план (VPS, або відокремлений сервер) з метою відповідності ресурсам, що споживаються веб-сайтом замовника. Кількість процесорних ресурсів зазначено в описі кожного тарифного плана хостинга на сайті Виконавця. У разі відмови Замовника від запропонованого переходу на інший тарифний план (VPS, або відокремлений сервер) , який буде відповідати кількості споживаних Веб-сайтом клієнта ресурсів, Виконавець має право відмовити Замовнику у подальшому наданню послуги хостинга із поверненням невикористаного залишку коштів.

5. Вартість послуг і порядок розрахунків.

5.1. Вартість послуг визначається прейскурантом цін, викладеному на сайті Виконавця. Оплата послуг здійснюється шляхом авансових платежів, суми яких відображуються в кабінеті клієнта Замовника, розміщеному на сайті Виконавця.

5.2. Вартість послуг і порядок оплати можуть бути змінені Виконавцем у відповідності з п. 4.1.3 цього Договору. Якщо Замовник не згоден з відповідними змінами він зобовʼязаний повідомити про це Виконавця письмово (по e-mail) до закінчення терміну їх введення, вказаного в повідомленні Виконавця. В цьому випадку цей Договір припиняє свою дію з моменту введення нових умов оплати і після завершення передоплаченого Замовником періоду. Відсутність повідомлення з боку Замовника означає його згоду із змінами і цей Договір продовжує діяти з врахуванням нових умов.

5.3. Всі повідомлення про терміни закінчення надання Послуг, а також рахунки та інша фінансова і загальна інформація передається Виконавцем Замовникові виключно за допомогою контактного e-mail Замовника. Замовник несе відповідальність за актуальність і доступність його контактного e-mail. Виконавець не приймає претензії з приводу не отриманих повідомлень, рахунків і листів на e-mail Замовника.

5.4. При порушенні Замовником визначеного цим договором порядку розрахунків Виконавець має право припинити надання Послуг Замовникові. Протягом 30-ти (тридцяти) днів з дати утворення нульового балансу на рахунку Замовника логін Замовника і вміст його веб-сайта зберігаються за Замовником. Після закінчення цього терміну вміст аккаунта Замовника може бути автоматично видалено, а Договір розірвано.

6 Особливі умови і відповідальність Сторін

6.1. Виконавець не компенсує прямі або не прямі збитки, заподіяні Замовникові в результаті використання або неможливості користування Послугами, у тому числі за збиток, понесений Замовником в результаті помилок, пропусків, перерв в роботі, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, змін функцій і інших причин. Розмір відповідальності Виконавця обмежений виключно наданням додаткового часу користування веб-сайтом залежно від часу перерви в наданні послуг. Упущена вигода Замовника відшкодуванню Виконавцем не підлягає.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів звʼязку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

6.3. Виконавець не відповідає за вміст інформації, передаваної Замовником по мережі Інтернет.

6.4. Замовник самостійно відповідає за вміст інформації, передаваної їм або іншою особою під даними Замовника по мережі Інтернет, а також за шкоду, заподіяну його діяннями (особисто, або іншою особою, що використовує його реквізити) особам або майну громадян, юридичним осібам, державі або етичним принципам суспільства.

6.5. Замовник переймає на себе повну відповідальність і ризики, повʼязані з використанням мережі Інтернет за допомогою послуг Виконавця, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей товарів і послуг, поширюваних в мережі Інтернет і що надаються Замовникові за допомогою послуг Виконавця.

6.6. Замовник повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути унаслідок несанкційонованого його використання. За фактом крадіжки логіна і пароля, що сталася з вини третіх осіб, клієнт має право направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обовʼязковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, підтверджуючого оплату Послуг, а також, по запиту Виконавця – документа, що засвідчує особу Замовника. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що зробили крадіжку і що заподіяли збиток Замовникові. Замовник самостійно вирішує, в які компетентні органи йому слід звернутися за захистом своїх прав і законних інтересів з метою залучення винних до встановленої законом відповідальності і відшкодування за їх рахунок заподіяного йому збитку.

6.7. Сторони зобовʼязалися забезпечувати конфіденційність мережевих реквізитів (пароль і імʼя) Замовника.

7. Обставини непереборної сили (форс-мажор).

7.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання передбачених цим Договором зобовʼязань, якщо таке невиконання повʼязане з обставинами непереборної сили (форс-мажор). До таких обставин відносяться: стихійні лиха, аварії, цивільні безлади, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежі, набирання чинності законодавчих актів, розпоряджень і постанов державних органів і інші обставини, не залежні від волі сторін.

7.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобовʼязана письмово сповістити іншу сторону протягом 5 днів про настання таких обставин.

7.3. Якщо обставина непереборної сили безпосередньо вплинула на виконання зобовʼязань в строк, встановлений в цьому Договорі, термін виконання зобовʼязань відсовується пропорційно часу дії відповідної обставини.

8. Порядок розгляду претензій і суперечок

8.1. Претензії Замовника по Послугах, що надаються, приймаються Виконавцем до розгляду лише письмово і в строк не пізніше ніж за 5-ть календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Первинна інформація прямує за допомогою електронного звʼязку, оригінал документа протягом того ж дня підлягає відправці рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Термін розгляду претензій Замовника складає не більш за один місяць з момента належного повідомлення.

8.2. Для вирішення технічних і юридичних питань при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації та експертів.

9. Інші умови

9.1. Сторони мають право передати або доручити виконання своїх прав і обовʼязків за Договором третій стороні, заздалегідь повідомивши про це іншу сторону не менше чим за 10 календарних днів.

9.2. У всіх випадках, не обумовлених і не передбачених в цьому Договорі, сторони повинні керуватися чинним законодавством України.

10. Момент укладення Договору, термін його дії, порядок зміни і розірвання.

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту внесення Замовником оплати за послуги Виконавця і діє протягом терміну, визначуваного тарифним планом Замовника.

10.2. Після закінчення терміну дії Договору, якщо Замовник продовжує користуватися послугами Виконавця і за відсутності заперечень Сторін, виражених у письмовій формі по e-mail, Договір вважається продовженим на наступний термін на тих же умовах. Встановлене цим пунктом правило продовження терміну Договору застосовується у всіх подальших випадках продовження терміну Договору.

10.3. В разі порушення Замовником умов цього Договору Виконавець має право розірвати договір в однобічному порядку, з одночасною відправкою Замовникові письмового повідомлення на e-mail Замовника. Моментом розірвання Договору вважається дата відправки відповідного повідомлення Замовникові.

10.4. Замовник має право у будь-який час і без пояснення причин в однобічному порядку відмовитися від Послуг Виконавця.

10.5. В разі дострокового припинення дії цього Договору Виконавець при наданні Замовником відповідних документів проводить повернення останньому грошових коштів в розмірі, пропорційному вартості невикористаного ним обʼєму Послуг. Повернення грошових коштів не здїйснюється, якщо Договір припинений унаслідок порушення Замовником умов п. 4.2.2. цього Договору.

10.6. Виконавець залишає за собою право без пояснення причин не подовжувати цей Договір з Замовником, про що Виконавець зобовʼязаний повідомити Замовнику по e-mail не пізніше, ніж за 15 днів до дати закінчення дії Договору.

10.7. З усіх питань, неврегульованих у цьому тексті Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

10.8. Сторони зберігають конфіденційну інформацію, повʼязану з цим Договором і зобовʼязуються використовувати її виключно в цілях виконання своїх договірних зобов’язань.

10.9. Договір залишається в силі в разі зміни адрес і реквізитів Сторін, зміни їх засновницьких документів, включаючи, зміни власника, організаційно-правової форми та ін., а також паспортних, контактних і інших даних Замовника.

10.9.1. Виконавець про відповідні зміни повідомляє Замовника шляхом розміщення повідомлення про це на своєму сайті.

10.9.2. Замовник відповідні зміни проводить за допомогою коректування даних в своєму кабінеті клієнта.

11. Порядок вирішення суперечок.

11.1. Суперечки та розбіжності за даним Договором вирішуються сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - відповідно до чинного законодавства України.

12. Правила надання послуг

12.1. Ці правила є невідʼємною частиною Договору оферти.

12.2. Виконавець надає сплачені Замовником Послуги, обумовлені в Договорі, а також забезпечує роботу технічної служби підтримки.

12.3. Замовник повинен самостійно охороняти від поширення і публікації привласнені Замовникові імʼя користувача (логін), ідентифікаційний номер аккаунта і пароль. У разі публікації цієї інформації відповідальність за всі дії, здійснені під логіном і паролем Замовника ним самим або третіми особами, повністю лежить на самому Замовникові. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за збиток будь-якого роду, понесений їм у звʼязку з втратою їм своїх реквізитів доступу до аккаунту і Веб-сайту.

12.4. Всі доменні імена і сайти, розташовані в рамках підтримуваного за даною угодою аккаунта, повинні належати Замовникові. Розміщення доменних імен і сайтів, що належать третім особам, не допускається.

12.5. Замовникові забороняється:

12.5.1. Використовувати Послуги для передачі через мережу Інтернет будь-якої інформації, що порушує чинне українське або міжнародне законодавство;

12.5.2. Публікувати або передавати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, яке містить в собі компʼютерні «віруси», інші шкідливі програми або здатне порушити нормальну роботу компʼютерів, доступних через мережу Інтернет;

12.5.3. Фальсифікувати свою ip-адресу, а також адреси, які використовуються в інших мережевих протоколах, при передачі даних в мережу Інтернет;

12.5.4. Інсталювати на серверах Виконавця програмне забезпечення, що не має прямого відношення до постуги віртуального хостингу (наприклад, проксі-сервери, socks-сервери, irc-сервери, irc-боти, сервери миттєвих повідомлень і таке інше), а також будь-яке програмне забезпечення, функціонування якого порушує інтереси інших Замовників.

12.5.5. Здійснювати масове розсилання повідомлень (спаму), як з серверів Виконавця, так і з будь-яких інших серверів, за допомогою електронної пошти. Відкрита публікація адреси електронної пошти або іншої системи персонального обміну інформацією не може бути підставою для внесення адреси в будь-який перелік для масового розсилання повідомлень;

12.5.6. Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця і до інших систем, доступних через мережу Інтернет. Під несанкціонованим доступом розуміється будь-який доступ способом, відмінним від того, що передбачався власником;

12.5.7. Здійснення дій з передачі компʼютерам або устаткуванню третіх осіб безглуздої або даремної інформації, що створює зайве (паразитне) навантаження на ці компʼютери або устаткування, а також проміжні ділянки мережі, в обʼємах, що перевищують мінімально необхідну для перевірки звʼязку мереж і доступності окремих її елементів;

12.5.8. Використовувати Послуги для поширення і передачі порнографічних матеріалів;

12.5.9. Публікувати, та/або іншим способом поширювати відомості про третіх осіб, які не відповідають дійсності, і таким чином зачіпають честь та гідність фізичних осіб, або ділову репутацію юридичних осіб;

12.5.10. Публікувати та/або використовувати ідентифікаційні персональні дані (імена, адреси, телефони і тому подібне) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи прямо уповноважили Замовника;

12.5.11. Публікувати та/або поширювати матеріали, що захищаються авторськими правом, тим самим порушуючи порушуючи авторські і суміжні права;

12.5.12. Публікувати схеми обману, засоби, для злому програмного забезпечення, утиліти перенаправлення трафіку; поширювати програмне забезпечення для розсилки спаму, бази даних адрес електронної пошти; публікувати пропозиції щодо послуг розсилання спаму.

12.6. Приведений перелік неправомірних дій Замовника не є остаточним. Будь-яка дія Замовника, не передбачена Договором і чинним законодавством України, технічними стандартами і нормами поведінки в мережі Інтернет, що містить склад кримінального або адміністративного правопорушення, або що порушує права і законні інтереси третіх осіб, може класифікуватися Виконавцем як істотне порушення умов Договору.

12.7. В разі порушення перерахованих Умов Виконавець має право припинити надання послуг за даною угодою до повного усунення Замовником фактів, що послужили підставою для такого припинення, або припинити надання Послуг і розірвати цей Договір в однобічному порядку.

12.8. Невнесення передоплати Замовником більше 30 календарних днів Сторони визнають як відмову Замовника від подальшого використання послуг за даною угодою, Договір вважається розірваним, а всі дані Замовника з бази даних і з серверів видаляються без додаткового зберігання.

13. Реквізити виконавця

13.1. Виконавець: ФОП Нечепуренко Дмитро Анатолійович

13.2. ЄДРПОУ: 3203616394

13.3. Рахунок IBAN: UA883220010000026005320095137

13.4. E-mail: info@cloudhosting.com.ua

13.5. Сайт: https://cloudhosting.com.ua

13.6. Юридична адреса: Україна, 65088, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, буд. 125/2 37